Розділ домашньої сторінки

Це при­клад розді­лу домаш­ньої сторін­ки. Розді­ли домаш­ньої сторін­ки можуть бути будь-яки­ми сторін­ка­ми крім самої домаш­ньої сторін­ки, вклю­ча­ю­чи сторін­ку остан­ніх записів бло­гу.